voor ouders

Als leerplichtambtenaar heb ik diverse ervaringen opgedaan met kinderen, jongeren en ouders. Zo kwam ik bijvoorbeeld in aanraking met leerlingen met een bepaalde mate van hooggevoeligheid, (faal)angst, laag zelfbeeld, pestgedrag, boosheid, verdriet door echtscheiding, traumatische ervaringen, ontwikkelingsstoornissen, etc.


Elk kind is bijzonder en is in het bezit van veel kwaliteiten en krachten, zo ook uw kind. Als gediplomeerd kindercoach wil ik mijn opgedane kennis en kunnen inzetten om kinderen en ouders te laten inzien en ervaren welke (innerlijke) hulpbronnen het  kind kan gebruiken om uit te groeien tot een stevig en evenwichtig persoon. Ik vind het speciaal om deel te mogen zijn van het veranderingsproces dat de kinderen en ouders doormaken


Met aandacht, betrokkenheid en zorgvuldigheid ga ik elk traject aan. Gevoel, openheid, positieviteit, oplossingsgerichtheid plus kennis tezamen met intuïtie vormen de leidraad van elke contact met uw kind.


U kunt bij mij terecht wanneer uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit en u hier op, laagdrempelige manier, iets aan wilt doen.


AiKochi helpt onder andere bij:

•   (faal)angsten

•   weinig zelfvertrouwen

•   scheiding

•   rouw

•   ADHD/ADD

•   hoogsensitiviteit

•   driftbuien

•   slaapproblemen

•   CITO of examenvrees

•   pesten of gepest worden

•   concentratieproblemen

•   onderpresteren

•   ...................

.