Reflexintegratie

Reflexintegratie

In mijn praktijk werk ik ook met reflexintegratie door middel van de  MNRI® methode. Op deze pagina zal ik uitleggen wat deze reflexintegratie inhoudt.


De methode zoals ik hem geleerd heb en gebruik is ontwikkeld door  Svetlana Masgutova. MNRI staat voor  Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. In het Nederlands noemen we het Neuro-senso-motorische Reflex Integratie. Als je hier meer over wilt lezen dan kan dat  hier: www.masgutovamethode.nl.


Wat is reflexintegratie?

Deze reflexen zijn in eerste instantie bedoeld ter overleving en bescherming, maar zijn ook

de neurologische bouwstenen voor al onze aangeleerde bewegingen en vaardigheden.


Wat later ontstaan de houdingsreflexen, die ervoor zorgen dat de zwaartekracht overwonnen

kan worden: een baby gaat het hoofd op tillen, gaat zich oprichten en komt tot kruipen en lopen.

Ook deze houdingsreflexen worden door het lichaam geïntegreerd. Hierdoor is een juiste

houding en beweging mogelijk als we ouder worden, zonder compensatie.


Hoe beter de reflexen geïntegreerd zijn, hoe doelgerichter we ons kunnen gedragen en

bewegen. Als er nog actieve reflexen aanwezig zijn kunnen we niet doelgericht en doeltreffend

onze ‘taken’ volbrengen en volhouden. Deze taken kunnen liggen op lichamelijk,  emotioneel en/ of neurologisch gebied. Ook kost het dan veel energie voor kinderen en volwassenen om de taken uit te voeren.  (Vergelijk een computer die draait op een oud programma; de computer is traag en veel taken kunnen niet goed uitgevoerd worden)

Hierdoor kan een vertraging ontstaan in de ontwikkeling op een bepaald gebied. (Dit is afhankelijk van welke reflexen nog actief zijn)


Wat doe ik dan?

Door middel van fysieke oefeningen worden problemen succesvol aangepakt. Door het doen van de eenvoudige, maar doeltreffende oefeningen kunnen de reflexrestanten door het lichaam geïntegreerd worden. Oefeningen bedoeld om lichaam en brein te ontwikkelen en in functie te verbeteren. Functieverbetering omdat er nieuwe verbindingen in de hersenen worden gemaakt. Hierdoor nemen klachten af en verdwijnen ze uiteindelijk.


Om goed te kunnen begrijpen waarom deze oefeningen essentieel zijn als fundament voor het leren, is een bepaalde kennis van het brein, de hersenen, nodig. Ik zal het kort en simpel proberen te houden.


                                                          Voorwaarde voor het efficiënt functioneren van de hogere hersenfuncties, is dat de lagere hersenfuncties ( onder andere houding, evenwicht en bepaalde motorische vaardigheden) een automatisme zijn geworden.

Als ze niet automatisch zijn, moeten de grote hersenen voortdurend bijsturen. Hierdoor worden hogere functies, zoals bijvoorbeeld lezen en/of rekenen, minder efficiënt. Dit kan voor problemen zorgen.

Elke stap in de ontwikkeling is afhankelijk van een bepaalde mate van rijping van een vorige stap. Dus eigenlijk zijn bijvoorbeeld lezen en taal afhankelijk van de ontwikkeling van de lagere delen van de hersenen. Een kind leest met het gehele lichaam en brein, niet alleen met de grote hersenen, de neocortex, het hoogste deel.


Dat is wat een reflexintegratiebehandelaar doet. We zorgen ervoor dat de lagere delen van de hersenen de juiste prikkels krijgen om stappen te kunnen zetten in de ontwikkeling, zodat die functies een automatisme worden. Hierdoor ontstaat er ruimte om de hogere functies in z’n geheel te kunnen aanspreken en benutten.


Wanneer is reflexintegratie geschikt?

Als u punten uit onderstaand lijstje herkend, dan kan er sprake zijn van nog actieve, niet geïntegreerde primaire reflexen. Door middel van de eenvoudige, maar zeer werkzame, oefeningen*, kunnen deze reflexrestanten door het lichaam geïntegreerd worden, waardoor de klachten afnemen en zelfs verdwijnen.


(motorisch) onhandig zijn

hoofd moeten ondersteunen tijdens lezen en/of schrijven

voeten om stoelpoten heen geslagen

slecht evenwicht

te veel of te weinig spierspanning

niet stil kunnen zitten

snel afgeleid zijn, niet kunnen concentreren

schrikken van harde of onverwachte geluiden

moeite met het aangeven van grenzen of respecteren van grenzen

op tenen lopen

nagels bijten, kauwen aan kleding

terugkerende klachten aan spieren en/of gewrichten

ontwikkelingsachterstand

slecht handschrift

problemen bij lezen en/ of rekenen

emotionele problemen

etc.

*mits deze consequent gedaan worden, zoals uitgelegd in de praktijk


Wilt u een afspraak maken? dan kan dit via  info@aikochi.nl of 0613499838