De kwaliteit van de zorg

Kwaliteit van de zorg


AiKochi vindt het belangrijk dat er(jeugd)hulp van hoge kwaliteit wpordt leveren. Het kwaliteitssysteem van de praktijk helpt ons hierbij als geheugensteun en leidraad.

AiKochi werkt binnen de coöperatie Zorgkracht12 en vindt net als haar collega’s binnen de coöperatie kwaliteit, transparantie en dus ook ruimte voor verbeterpunten erg belangrijk. Dit hebben wij met elkaar vastgelegd binnen Zorgkracht12.


De klachtenprocedure, vertrouwenspersoon, cliëntenraad, privacyverklaring en algemene voorwaarden van de coöperatie, waar AiKochi zich aan heeft geconformeerd, zijn te vinden op de gezamenlijke website www.zorgkracht12.nl


In het kader van de duidelijkheid en de transparantie kunt u de volgende documenten uit het kwaliteitssysteem van AiKochi opvragen;

  • AVG verwerkingsregister
  • Datalek procedure
  • Procedure meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling
  • Privacyverklaring
  • Incidentenregistratiesysteem
  • Klachtenbehandeling