De kwaliteit van de zorg

Kwaliteit van de zorg

AiKochi is bezig met het verkrijgen van een gecertificeerd kwaliteitskeurmerk. Dit houdt kort gezegd in dat aikochi de effectiviteit van haar hulpverlening continu meet, evaluert en waar nodig aanpast om de best mogelijke hulp te blijven bieden. Dit deed Aikochi al maar nu gaan we het ook officieel maken.

In het kader van de duidelijkheid en de transparantie kunt u de volgende documenten uit het kwaliteitssysteem van AiKochi opvragen;

  • AVG verwerkingsregister
  • Datalek procedure
  • Procedure meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling
  • Privacyverklaring
  • Incidentenregistratiesysteem
  • Klachtenbehandeling


Klachten.

Mocht je tijdens of na een hulpverleningstraject niet tevreden zijn met de hulp die AiKochi bied, vind ik het prettig wanneer je mij dit eerst laten weten. Dit zodat we met elkaar er over in gesprek kunnen en kijken wat anders kan voor jullie maar ook zodat de kwaliteit van de hulp zo hoog mogelijk blijft. Samen zullen we zoeken naar een passende oplossing.

Meestal komen we hier samen wel uit. Lukt dit niet, dan kun je alsnog overwegen een klacht in te dienen via de officiƫle route. Hoe dit werkt voor AiKochi, vindt u op www.zorgkracht12.nl of klik op de button hiernaast.


Privacy /AVG

Jullie gegevens worden bij Aikochi verwerkt volgens de regels van AVG. De bijbehorende documenten kan je bij de praktijk opvragen. Je kunt op www.zorgkracht12.nl lezen hoe de regels zijn of klik op de button hiernaast.