De grote overstap

De grote overstap


Deze training is een korte, praktische training voor kinderen die de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezetonderwijs gaan maken.


De training bestaat uit 6 lessen van 1 1/2 uur, één les per week. Waarvan 3 bijeenkomsten in september zijn. De laatste les mogen de ouders mee doen en laten wij zien wat in de voorgaande lessen hebben geleerd. In deze les doen de ouders actief mee om ook zelf te ervaren wat de kinderen hebben geleerd.


Inhoud

In de lessen komen de volgende vaardigheden aan de orde:


- Lichaamstaal, houding, uitstraling en stemgebruik;

- Planning en organisatie;

- Groepsdruk;

- Grenzen;

- Samenwerken en vriendschap;

- Leren omgaan met onzekerheid en faalangst (zowel cognitief als sociaal);

- Oudste van de basisschool - jongste van de middelbare school;

- Nieuwe leerkrachten, wat kun je daar van verwachten......


Opbouw training

Elke training begint met een kort praatje of spel en een terugblik op hoe de afgelopen week is verlopen. Wanneer je het geleerde hebt gebruikt of had kunnen gebruiken en wat maakt dat dit niet gebeurd is.


Iedereen krijgt een werkboek "De grote overstap" mee waarin het programma staat en ook korte opdrachtjes die gemaakt worden tussen de lessen door.  Daarmee kijken de leerlingen terug op de les. Ouders blijven via het boekje en de opdracht betrokken bij de cursus.


Ouder(s)/verzorger(s)

Ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken bij de intake van hun kind. Voor de start van de cursus worden zij via een intakegesprek geïnformeerd over de cursus en hun eigen rol daarin. Dit kan telefonisch, per mail of in een persoonlijk gesprek. Verder worden zij uitgenodigd om de laatste les mee te doen met hun kind.


Kosten:

Groepstraining: € 75,00 (min. 4 kinderen en max. 6)


Data 2018

volgen