voor verwijzers

Welke hulpvraag

AiKochi werkt samen met huisartsen, jeugdconsulenten, CJG en andere zorgaanbieders in de omgeving. Als verwijzer is het soms zoeken naar de juiste plek voor een jongere. Het is dan goed om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden. Bij Aikochi kunnen jeugdigen in de leeftijd van 5-18 jaar terecht met hulpvragen op de volgende gebieden


 • Angstklachten
 • Agressieregulatie
 • Autisme
 • Beelddenken
 • Burn-out
 • Depressie
 • Echtscheidingsproblematiek
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsbehandeling
 • Hechtingsproblemen
 • Hooggevoeligheid
 • Leerproblemen
 • Reflexintegratie
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Weerbaarheidsproblemen
 • Zelfbeeld


Contra-indicaties

Voor een aantal hulpvragen verwijzen we door naar andere zorgaanbieders. 

 • Ernstige gedragsproblemen waarbij er risico is op het toebrengen van schade aan materiaal en/ of anderen;
 • Cluster A problematiek (paranoïde, schizoïde of schizotypische persoonlijkheid), psychotische stoornissen en schizofrenie – waarbij het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid vervaagt;
 • Onvoldoende affiniteit met non-verbaal werken en onvermogen om dit te ontwikkelen;
 • Actuele (soft)drugs- en/ of alcoholverslaving;
 • Dusdanige fysieke beperkingen die het onmogelijk maken om materiaal te hanteren of in beweging te komen.


Verwijzing

Aikochi is in de provincie Groningen werkzaam vanuit de Jeugdwet, jeugdigen in Groningen kunnen de hulpverlening volledig vergoed krijgen als ze een verwijsbrief hebben voor (Specialistische) Jeugdhulp of (specialistische) gezinsbegeleiding. In Groningen werkt AiKochi vanuit coöperatie Zorgkracht12 en kan de verwijsbrief op naam van Zorgkracht12 worden afgegeven. Het is wel fijn als er vooraf contact is met AiKochi zodat er contact opgenomen kan worden met Zorgkracht12 over de verwijzing. Informeert u vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw jongere. 


Wij vinden het wel heel belangrijk dat er een goede klik is tussen de begeleiding en jongere en het gezin. Mocht het niet matchen of mocht het begeleidingsaanbod niet passend zijn dan denken wij graag mee voor een meer passende (kleinschalige) zorgaanbieder.


Wachttijden

Op dit moment is er geen wachttijd bij Aikochi.