Uitsluitingscriteria

Uitsluitingscriteria


In sommige gevallen kan het voorkomen dat AiKochi niet de juiste zorg kan bieden. Bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is of wanneer een cli├źnt een bepaald gedrag vertoont. Om deze redenen hantert AiKochi transparante uitsluitingscriteria.


Als jongeren en kinderen de volgende problemen hebt, kan AiKochi helaas geen zorg bieden

Jongeren/kinderen:

* Met ernstige of meervoudige psychiatrische problematiek, die (specialistische) therapie nodig hebben of in een gesloten setting opgenomen willen (of moeten) worden;

* Die ernstig psychotisch zijn en/of wanneer er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis

* Met (ernstige) verslavingen, die door het gebruik van alcohol, drugs of andere middelen onder invloed zijn waardoor begeleiding niet of nauwelijks mogelijk is;

* Die medicatie gebruiken die zij niet zelfstandig in kunnen - of mogen - nemen. Aikochi is niet bevoegd om medicatie aan te reiken of te verstrekken. Wanneer kinderen gedurende hun begeleiding bij AiKochi medicatie in moeten nemen, dient dit door de ouders zelf op de locatie aan het kind aangeboden te worden;

* Met ernstige agressieproblematiek of seksueel ongewenste gedragingen, die daarmee een risico vormen voor de begeleider en/of andere betrokken mensen en dieren;

* Die zelf niet bereid zijn om begeleiding te ontvangen;

* Die suïcidaal gedrag vertonen. Wanneer hiervan sprake is zal Aikochi de jongere te woord staan en geruststellen, om zo door te kunnen verwijzen naar de hulpverleningsinstantie die de jongere de juiste hulp kan bieden. Indien nodig wordt hierbij samengewerkt met de huisarts, politie, Veilig Thuis en/of een (crisisdienst) van een zorginstelling;


De huisarts en/of het Wij Team (gemeente) kan je doorverwijzen naar een instelling die meer passende zorg kan bieden. Als tijdens een traject blijkt, dat er problemen spelen waarbij AiKochi inschat dat je elders beter geholpen kan worden, gaan we gezamenlijk op zoek naar de beste oplossing en/of verwijzing.