Tarieven

AiKochi


Tarieven


Het kennismakingsgesprek is gratis (max. 30 minuten, dit kan telefonisch, via skype en u bent natuurlijk welkom in de praktijk) De kosten voor de intake en individuele sessies zijn € 60,- incl. BTW. De duur hiervan is maximaal 1.5 uur. Een door u gewenste (extra) tussentijdse evaluatie duurt ongeveer een ½ uur en het tarief hiervoor is €35,- incl. BTW. Dit tarief geldt ook voor externe gesprekken met bijvoorbeeld de leerkracht of de internbegeleider op school. De eventuele reiskosten zijn dan €0,23 per km. Er kan eventueel een schriftelijk verslag van de sessies worden gemaakt. Hiervoor geldt een vast tarief van €45,- incl. BTW.


De betaling vindt contant of via overboeking plaats na iedere sessie. U ontvangt na afloop van iedere sessie een factuur per e-mail.


Wanneer een afspraak niet door kan gaan dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd worden wel in rekening gebracht in verband met de gereserveerde tijd.


Vergoeding:

Via de verzekering:

Aikochi wordt niet standaard door de verzekeraars vergoed. U kunt het beste persoonlijk contact opnemen met de zorgverzekeraar en omschrijven waarvoor de coaching nodig is en wat de voordelen ervan zullen zijn. U zult zelf zorg moeten dragen voor het declareren van de rekening.


Via het Persoonsgebonden bugdet:

In sommige gevallen kan een vergoeding vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB) worden verkregen. Voor meer informatie over het aanvragen van een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunt u terecht bij onder andere de stichting Per Saldo. 


Via het Cetrum Jeugd en gezin (provincie Groningen):

Daarnaast zal het vanaf 1 januari 2018 mogelijk zijn om vanuit het Centrum Jeugd en Gezin ingezet te worden. U kunt hiervoor contact opnemen het het Centrum Jeugd en Gezin bij u in de gemeente.


Via een verwijzing van uw huisarts (provincie Groningen)

Ook is het vanaf 1 januari 2018 mogelijk om via een verwijzing van uw huisarts de begeleiding bij AiKochi vergoed te krijgen. U kunt hiervoorcontact opnemen met uw huisarts.


Indien uw niet voor een vergoeding in aanmerking komt, is in overleg altijd een betalingsregeling mogelijk. Ook kunt u de begeleiding opgeven in uw belastingaangifte als buitengewone ziektekosten.


AiKochi staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 62438492

AiKochi BTW-Identificatienummer is NL001446433B61